Førehandsrøysting 12. august - 6. september

Er du folkeregistrert i ein anna kommune enn Voss må du hugse å førehandsrøyste. På valdagen 9. september kan du kun røyste i heimkommunen din!

Valstyret i Voss herad har vedteke at Voss skal ha 6 stader der du kan førehandsrøyste, i tillegg til alle institusjonar og heimerøysting.

Frå 12. august kan du førehandsrøyste her:

  • Tinghuset Voss
  • Heradshuset Granvin
  • Kulturbanken Granvin
  • Biblioteket/Kulturhuset Voss
  • Vossestrand skule
  • Amfi Voss

STAD

PERIODE

DAG / TID

Generell førehandsrøysting

   

Tinghuset Voss

1/7 – 9/8

Måndag-fredag 0900-1500 (tidlegrøysting)

 

12. august – 6. september

Måndag-fredag 0900-1500

 

Veke 34-35-36

Torsdag 22. og 29. august, torsdag 5. september kl 1530-19

   

Fredag 6. september kl 1530-19

   

Laurdag 24. og 31. august kl 10-14

Heradshuset Granvin

1/7 – 9/8

Måndag-torsdag 0900-1400 (tidlegrøysting, må avtalast)

 

12/8 – 6/9

Måndag-torsdag 0900-1400

Kulturbanken, Granvin

Veke 34-35-36

19. august – 5. september

Måndag og torsdag 1430-1700

 

Veke 34-35

Laurdag 24. og 31. august kl 1100-1400

     

Bilblioteket/Kulturhuset

Veke 34-35-36

Kvar tysd  1400-1900

 

19. august – 6. september

 

Vossestrand skule

Veke 35

Måndag 26. august og tysdag 27. august kl 1500-1900

     
     

AMFI Voss

Veke 34

Laurdag 24. august kl 1100-1500

     

Institusjonar

 

 

Voss sjukeheim

Veke 35

Onsd 28/8 kl 10.00-12.30

Bjørkeli

Veke 35

Onsd 28/8 kl 13.30-15.00

Granvin sjukeheim

Veke 35

1 dag, eit par timar

Vetleflaten omsorgssenter

Veke 36

Tysd 3/9 kl 10.00-13.00

Hagahaugen

Veke 36

Onsd 4/9 kl 10.00-12.00

Voss sjukehus

Veke 36

Onsd 4/9 kl 13.00-14.00

Vossestrand omsorgstun

Veke 36

Torsd 5/9 kl 10.00-12.00

     

Heimerøysting

   

Voss

Veke 36

Månd-fred, etter bestilling

Granvin

Veke 36

Månd-fred, etter bestilling