Innbyggjar

Ein ny kommune blir til

Ein ny kommune blir til

1. januar er Voss kommune og Granvin herad nedlagt. Ein ny kommune er etablert. Den nye kommunen vil strekkja seg frå fjord til fjell til fjord, og heita Voss.

Les vidare

Open og tilgjengeleg prosess

Open og tilgjengeleg prosess

Skal samanslåinga bli ein suksess, må alle få delta i arbeidet. Informasjon om prosessen er viktig, og heile arbeidet skal vera ope for innbyggjarane å fylgja med på.

Les vidare

Få endringar for dei fleste

Få endringar for dei fleste

Tenestetilbodet til innbyggjarane vil vera som før, også med ein ny kommune. Målet er at alle skal få betre tenestetilbod, der dei bur.

Les vidare