Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Leiargruppa for Voss herad er på plass

Leiargruppa for Voss herad er på plass

Komande rådmann i Voss herad, Arild M. Steine, har tilsett alle kommunalsjefane og ein av tre stabssjefar i den nye leiargruppa si.

Les vidare

Slik blir det å jobba i Voss herad

Slik blir det å jobba i Voss herad

Ein organisasjon med høgt meistringsklima fremmar arbeidsglede, jobbengasjement og betre arbeidsprestasjonar. Slik skal det vera å jobba i Voss herad.

Les vidare

Ope møte om kommuneplanen

Ope møte om kommuneplanen

Måndag 7. mai vert det ope møte om kommuneplanen i Voss herad. tema for møtet er etikk, folkehelse og det grøne skiftet. Møtet finn stad i kantina på Voss tinghus.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: