Verktøy for å snakke om rus/psykisk helse

Her finn du ulike verktøy, som testar, skjema for screening, og verktøy for korleis du kan snakke om rus. Nettsida snakkomrus.no er utvikla av Korus Øst og gir også informasjon om korleis ein gjennomfører testane og brukar desse i samtale med pasient/ klient.

Sjå meir informasjon på www.snakkomrus.no