Sjølvhjelp

Stiftinga Bergensklinikkane har utvikla ei internettside for testar og sjølvhjelpsprogram.
Bruken av testane og programma kan skje heilt anonymt på internett.

Meir informasjon og sjølve testane og programma finn du på Rushjelp.no

Dersom du er pårørande kan du lese meir om rettane dine på denne sida hjå Helsedirektoratet.