• Vossavern

  TRYGG OPPVEKST - for born med foreldre som er psykisk sjuke eller misbrukar rusmiddel

 • Finna og fylgja opp

  Kva gjer me for å finna og fylgja opp borna?

 • Førebyggja problem og skadar

  Kva gjer me for å førebyggja problem og skadar?

 • Finna informasjon

  Ut frå kven du er og korleis barnet har det, kan du bruka oppstillinga nedanfor til å finna informasjon.

 • Vossavern

  TRYGG OPPVEKST - for born med foreldre som er psykisk sjuke eller misbrukar rusmiddel

 • Finna og fylgja opp

  Kva gjer me for å finna og fylgja opp borna?

 • Førebyggja problem og skadar

  Kva gjer me for å førebyggja problem og skadar?

 • Finna informasjon

  Ut frå kven du er og korleis barnet har det, kan du bruka oppstillinga nedanfor til å finna informasjon.

Førebygging

Barn / ungdom

Familie / ven / kjenning

Tilsett i barnehage

Tilsett i skulen

Tilsett i helsevesenet

Etterarbeid

Barn / ungdom

Familie / ven / kjenning

Tilsett i barnehage

Tilsett i skulen

Tilsett i helsevesenet

Voss kommune – politisk/administrativ leiing


Nedanfor finn du kommunale strategiar og planverk mm.
Overordna tiltak for tverrfagleg samarbeid og felles innsats, 
for å fange opp dei aktuelle borna.

Lokale føringar

Kommuneplanen 2015 - 2026

Oppvekstplan 2015 – 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020

Kulturplan 2015 – 2025

Statlege føringar

Henta frå www.regjeringa.no

Henta frå Helsedirektoratet

Fagetat – leiarnivå

Samhandling, identifikasjon og oppfølging av dei aktuelle borna.
Kva arenaer eller avtalar some finnest for samhandling mellom ulike faginstansar, t.d. helsestasjon, barnehage, skule og barnevern. 

Korleis den einskilde medarbeidar kan skaffa seg kunnskap og kompetanse om andre faggrupper.

Lokale føringar

Kommuneplanen 2015 - 2026

Oppvekstplan 2015 – 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020

Kulturplan 2015 – 2025

Statlege føringar

Henta frå www.regjeringa.no

Henta frå Helsedirektoratet