Møte i fellesnemnda

Det er kalla inn til møte i fellesnemnda fredag 19. oktober kl 9. Møte er ope for alle. Saker som skal handsamast er samordning av gardsnummersystema, verknadsdato for felles vedtekter og reglement for barnehage, SFO og skule og oppfølging av lokaldemokratiundersøkingane. Du kan lese sakspapira her: Fellesnemnd 19.10.2018