Status for arbeidsgruppene

Det er fleire administrative arbeidsgrupper i arbeid i samband med samanslåinga.

 

Under møtet i partssamansett utval 21. mai vart status for alle arbeidsgruppene gjennomgått. Dette vart presentert gjennom eigne notat for kvar gruppe. Klikk deg inn på lenkjene her for å lesa status frå gruppene.

Arbeidsgruppe Arkiv/IT/Informasjon

Arbeidsgruppe Personale

Arbeidsgruppe Helse og omsorg

Arbeidsgruppe Kultur

Arbeidsgruppe Teknisk

Arbeidsgruppe Økonomi

Arbeidsgruppe OppvekstArbeidsgruppe Oppvekst