Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Siste nytt frå HR og innovasjon

Siste nytt frå HR og innovasjon

Den nye staben HR og Innovasjon byrjar å ta form. Avdelingsleiar er tilsett, og dei fleste rådgjevarane er på plass.

Les vidare

Framlegg til økonomiplan på høyring

Framlegg til økonomiplan på høyring

Felles kommunestyre i Granvin og Voss har sendt rådmannen sitt framlegg til den fireårige økonomiplanen for Voss herad er på høyring. Planen viser kva Voss herad skal prioritera dei neste åra.

Les vidare

Siste nytt frå helse og omsorg

Siste nytt frå helse og omsorg

Tillitsvalde og vernetenesta har laga nyheitsbrev nr 4 frå arbeidet med Voss herad i helse- og omsorgsgruppene. Der melder dei om spanande tider i avdelinga, og oppmodar tilsette til å delta aktivt i prosessen med å forma tenestene fram mot ny kommune. 

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: