Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

FELLESNEMNDA

Heradsbloggen

POLITIKK

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Budsjettframlegget er klart

Torsdag 7. november legg rådmannen fram budsjetteframlegget for formannskapet i Voss herad.

Les vidare

Nytt ordførarkjede

Nytt ordførarkjede

Når Voss og Granvin går saman og vert Voss herad, skal det lagast nytt ordførarkjede. Dei to me har er som kunstverk å rekna, så dei skal takast vare på som ein del av historia vår.

Les vidare

Høyring av kommuneplan for Voss herad 2020 -2032

Høyring av kommuneplan for Voss herad 2020 -2032

Framlegg til kommuneplan for Voss herad er lagt ut til offentleg høyring. Me ynskjer synspunkt og merknadar til planframlegget. Her finn du saksframlegg med fellesnemnda sitt vedtak og framlegg til ny plan.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: