Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Stabssjef innbyggjarservice er tilsett

Stabssjef innbyggjarservice er tilsett

Tor Halvorsen (44) er tilsett som stabssjef for innbyggjarservice i Voss herad. Den nye stabsavdelinga skal arbeida med arkivteneste, dokumentsenter, servicetorg, innbyggjardialog og kommunikasjon.

Les vidare

Siste nytt frå helse og omsorg

Siste nytt frå helse og omsorg

Tillitsvalde og verneombod har laga nyhetsbrev nr. 2 frå helse og omsorg.

Les vidare

Høyring – Korleis vil stabsavdelingane sjå ut?

Høyring – Korleis vil stabsavdelingane sjå ut?

Dei tre stabsavdelingane for Voss herad byrjar å ta form. Me vil ha dine innspel på korleis avdelingane skal sjå ut. Framlegga er laga på grunnlag av visjonsnotat for Voss herad, kartleggingar, analyse, vurderingar og innspel.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: